Behandling?

Vi stiller det som et spørsmål fordi ordet kan bety kur, pleie eller terapi.

Kroniske lidelser starter ikke med å kure, pleie eller terapere. Det aller viktigste er å stille en alternativ medisinsk diagnose. Førstegangs besøk foretas en grundig undersøkelse av hele kroppen. Pasienten må gjennom 6 forkjellige tester. I tilegg kommer anamnese. På bakgrunn av test resultatene vil terapeut og pasient sammen gå gjennom de funn som er gjort. Pasienten får informasjon og status, deretter en  plan for å nå de terapeutiske mål.

Akutte lidelser er annerledes. Her tar testing av problem kort tid ca 10 min. Pasienten blir fulgt tett opp. For å bruke alternativ medisin i akutt behandling er det avgjørende å komme tidlig til behandling. Terapeutene har lang erfaring i å vurdere om alternativ behandling er godt nok eller om pasienten må sendes videre til skolemedisinsk behandling.

Allergimåling, intoleranse, matallergi. Allergisk disposisjon måles alltid ved førstegangs besøk. Videre etter pasientens ønske kan det måles om pasienten tåler spesielle matvarer eller har intoleranse mot matvarer eller ikke matvarer. For pollen eller gress allergi, anbefales å regulere kroppen fra tidlig vinter slik at kroppen har et sterkt immunsystem til pollen sesongen. Da er ofte de allergiske reaksjoner borte eller svært små.

Rygg- og nakkelidelser. De fleste rygg og nakke problemer har sitt opphav i det autonome nervesystem som er gjennomgående fra nakke til halebein. Videre i de efferente og afferente nerver. Musklene våre er avgjørende for smerter i sene og bandapparatet. Noe mer ukjent er hud dermatomer som kommer fra meridianene våre. Dette er smerteområder som kan ha sitt opphav fra ubalanser i kjente organer med tilhørende meridianer. Dette måles alltid ved førstegangsbesøk. Erfaringer viser at behandling av smerter i rygg kan komme hurtig tilbake. Det kommer av at kroppen er uregulert og trenger regulering over tid. Ved førstegangs besøk får pasienten beskejd om status og en anbefaling. Ofte er regulering nok for å fjerne plagene uten manuell behandling. Finnes fremdeles smerter igjen etter regulering trengs det vanligvis en til to PEK behandlinger.

Angst og fobier. Det er et stort tema. Mye er opphengt i irrasjonelle følelser, gamle traumer og daglig stress. Endogen nedstemthet kan ha sitt opphav i organ og meridianforstyrelser. Det å regulere kroppen og styrke selvhelingskreftene i kroppen er derfor avgjørende og helt nødvendig. Pyskiske lidelser kan ha med underliggende sykdommer å gjøre, derfor er alltid en diagnose viktig å forholde seg til. Lette former for angst, traumer og fobier kan lindres med TFT tankefeltterapi. Regulering av kroppen anbefales alltid i forkant.

Generelt. Ved førstegangsmåling er målet å finne graden av kraften i selvhelingskreftene. Da måles flere indekser, bindevevet, matrix, lymfesystemet, det hormonelle system, graden og dybden av belastninger, samt intoksikasjoner enten det er selvprodusert av kroppen eller kommer eksternt. Obligatorisk måling av tenner og tannkjøtt, rygg og nakke belastninger, psykiske lidelser, mage tarm fra munn til rektum, trøtthetssyndrom, allergi, jordståling, bakterielle forhold også borreliosse (flåtbitt), virus og virod med Epstein barr virus  ( kyssesyke) og cytomegalie og mye annet. Målesystemet inneholder flere tusen målemuligheter.

Hensikten med testing og  måling er først å fremst å regulere kroppen til en optimal balanse og en styrking av immunsystemet. Når selvhelingskrerftene er på topp vil de fleste plager være borte. ( Herings lov) .

For mer informasjon er du hjertelig velkommen å ringe oss for å se om ditt problem er noe vi kan gjøre noe med.  Ring John Hetlelid telefon  922 81 120